Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Věc. Stížnost na postup redaktora

Vážený pane šéfredaktore,

ve včerejším vydání Vašeho deníku byl v regionální příloze „Praha“ zveřejněn článek redaktora Petra Kupce „Bude okruh i ranvej“ věnující se Politice územního rozvoje schválené Vládou ČR 20.7. 2009 a jejímu dopadu na zásadní dopravní projekty v hlavním městě. Ve vztahu k problematice silničního okruhu se Petr Kupec dopouští významného zkreslení a hrubé manipulace se čtenáři, když PÚR prezentuje tak, jako kdyby tento dokument definitivně potvrzoval jižní variantu komunikace vedenou přes MČ Suchdol! To však vůbec neodpovídá, jak se lze snadno přesvědčit, skutečnému obsahu schválené „Politiky“. Ten je totiž zcela opačný!

1) V kapitole Republikové priority v článku 23 se praví:“ … Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy , jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.“

V kapitole Koridory a plochy dopravní infrastruktury, bod 99 je SOKP definován takto: „Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy (mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy).
Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města. Součást TEN-T.“

Jižní varianta „J“ severozápadního segmentu SOKP je s těmito závaznými požadavky a definicemi v naprostém rozporu! Vytváří vysoce nebezpečné úzké hrdlo v dopravním uspořádání na Suchdole sestávajícím z patrového systému tunelů a mostu, v němž se mísí vnitrostátní a mezinárodní tranzit s vnitroměstskou dopravou. Varianta „J“ je vedena hustě obydlenými oblastmi na severozápadě hlavního města nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Severní varianta „Ss“ naopak Politice územního rozvoje ve všech aspektech plně vyhovuje!

O potvrzení jižní varianty Politikou územního rozvoje tedy nemůže být ani řeči a je naprosto nepochopitelné, jak pan Petr Kupec mohl k takovému závěru dojít!

Kromě toho PÚR jednoznačně určuje SOKP jako součást transevropské dálniční sítě TEN-T, jako spojnici mezinárodních tras s tranzitní funkcí. To vyvrací argumentaci Magistrátu, který se severozápadní segment okruhu snaží nepravdivě prezentovat hlavně jako spojení Prahy 6 a Prahy 8 a komunikaci sloužící především Pražanům.


2) Dále podávám tímto stížnost na postup pana redaktora Petra Kupce, s kterým jsem po schválení PUR Vládou ČR dne 20.7.2009 vůbec nemluvil a on v článku uvedl moji citaci. Ta je vymyšlená. Jak je možné, že redaktor v deníku MFDnes může takto postupovat?

Žádám Vás proto, aby „Mladá fronta dnes“ neprodleně zveřejnila informaci, kterou umístí odpovídajícím způsobem a kterou uvede věci na pravou míru a dále žádám o vyjádření Vaší redakce k postupu pana redaktora Petra Kupce.

S pozdravem

Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol

Bude okruh i ranvej
Mladá fronta DNES | 21.7.2009 | rubrika: Praha | strana: 1 | autor: PETR KUPEC

Vláda přijala Politiku územního rozvoje. Občany to vyřazuje z rozhodování

Praha - Nová ranvej na ruzyňském letišti, Pražský okruh přes Suchdol či průjezdní systém železnice v centru Prahy mají jedno společné - jejich stavbu už těžko někdo zastaví.
Včera schválený vládní dokument nazvaný Politika územního rozvoje s nimi totiž do budoucna počítá jako s významnými dopravními projekty. Zatímco na pražské radnici si kvůli tomu mnou ruce, občanská sdružení hlasitě protestují. Jejich šance ovlivnit schvalovací proces teď výrazně klesla.
Chystaná přistávací a vzletová dráha na Ruzyni už vyvolala řadu sporů, rozhodoval o ní dokonce soud. Teď do její budoucnosti významně promluvil úřednický kabinet Jana Fischera. Stala se jedním z důležitých bodů včera schváleného dokumentu, vymezujícího území pro významné stavby. Ten stanovuje, že má ranvej paralelní k té současné vzniknout v místě kritizovaném řadou místních lidí a občanských sdružení.
„Ministerstvo dopravy nikdy nevyhodnotilo, zda je ta dráha vůbec potřebná, teď budou šance veřejnosti a občanských sdružení ovlivnit její vznik mnohem menší. Při rozhodování se bude argumentovat tím, že to schválila vláda,“ kritizuje dokument Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.

Okruh povede přes Suchdol Vládní text je totiž nadřazený pražskému územnímu plánu a určuje, jaké území má město pro stavbu vyhradit. S původními představami magistrátu se přitom nijak nerozchází. „Je velice pozitivní, že s tím vláda konečně přišla, stát by měl zajistit koordinaci velkých projektů,“ přivítal rozhodnutí radní pro územní rozvoj Martin Langmajer (ODS).
Dokument nepožaduje žádné změny ani u chystané severní části Pražského okruhu, kterou schválil v jižní variantě přes Suchdol a již občanská sdružení odmítají jako drahou a neekologickou. „Politika dává zelenou přípravě projektu, který zbytečně škodí životnímu prostředí i lidem, “ nesouhlasí s vládní strategií starosta Suchdola Petr Hejl.
Politika upravuje také budoucnost železniční dopravy v Praze, počítá s průjezdností města pro vlaky ze všech důležitých směrů, z nichž v budoucnu povedou do metropole rychlostní vlakové koridory.
Odpůrci ranveje a okruhu přes Suchdol nevylučují, že se kvůli vládnímu dokumentu obrátí na soud. „Pokud se na nás obrátí lidé dotčení těmito projekty, možnosti tu jsou, i když to bude složité,“ připustil Doucha. Nevyloučil například žalobu ke správnímu soudu nebo ústavní stížnost.

***

* Co vyvolává spory Paralelní dráha na Ruzyni Má stát blíž městu než současná dráha, lidé se bojí zvýšeného hluku. Vedení letiště tvrdí, že bez ní kapacita terminálu nestačí. Okruh přes Suchdol Vláda posvětila stavbu dálnice vedoucí přes obydlená území. Kritici navrhují levnější variantu dále od města, město ji odmítá.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha

NDU z.s.,
2009-07-23
přečteno 3308x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist