Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Starostové a nevládní organizace se obrací na premiéra Fischera: schválením Politiky územního rozvoje by úřednická vláda překročila svůj mandát

TISKOVÁ ZPRÁVA Ekologického právního servisu ze dne 17.7. 2009

Starostové obcí dotčených kontroverzními dopravními a energetickými projekty a nevládní organizace /1 se dopisem obrací na premiéra Fischera s apelem, aby úřednická vláda neschvalovala Politiku
územního rozvoje /2. Politiku předloží Ministerstvo pro místní rozvoj na pondělním zasedání vlády /3.

Zástupci NNO a obcí mají za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně připravená a neměla by v této podobě být schválena jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Zároveň se
domnívají že je nevhodné, aby byla schválena úřednickou vládou. „Máme za to, že jejím schválením by Vaše vláda vykročila z mandátu, který pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády“ říkají
signatáři dopisu premiérovi.

„Úředníci Politiku připravili, úředníci také „vypořádali“ (čtěte: odmítli) více než 9000 nesouhlasných připomínek ze strany obcí, občanů a nevládních organizací. Není možné, aby tento klíčový dokument byl tak schválen zcela mimo politickou debatu i mimo odpovědnost volených zástupců občanů České republiky“ stojí v dopise /4.

Na včerejší tiskové konferenci /5 prezentovalo sedm zástupců obcí a NNO hlavní výhrady proti Politice a devět nejkontroverznějších projektů, které Politika obsahuje /6.
Kontakty:
Martin Fadrný, Ekologický právní servis, martin.fadrny@eps.cz, 775154 079
Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s., 723 879 771
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, 603 208 149
Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID, 604 242 959
Aleš Hoření, Správa CHKO Český ráj, 606 632 645
Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol , 603 279 678
Jana Vitnerová, Arnika, www.arnika.org, 775315818
Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice, 731 177 074

1/ Dopis podepsali za obce a NNO:
Martin Fadrný, Ekologický právní servis, www.pur.eps.cz, martin.fadrny@eps.cz, 775154 079
Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s. (projekt paralelní vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Ruzyni), 723 879 771
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (jedna z lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva), 603208 149
Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID (Dálnice D3 v úseku Praha – Tábor), 604 242 959
Aleš Hoření (Rychlostní silnice R35 Turnov – Hradec Králové), 606 632 645
Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol (Severozápadní část pražského dálničního okruhu (SOPK)),603 279 678
Kateřina Ptáčková, Zelený kruh, www.zelenykruh.cz
Jana Vitnerová, Arnika, www.arnika.org

2/ Politika územního rozvoje je dle nového stavebního zákona nejvyšším dokumentem územního plánování. Krajské zásady územního rozvoje a obecní územní plány musí plně respektovat Politiku a převzít projekty v ní obsažené.

3/ Viz http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/9F7E44531B899F5FC12573EF0047DADB/AF750908E7485C70C12575F5002F31E4?OpenDocument

4/ Vážený pane premiére,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s Politikou územního rozvoje, kterou na pondělní jednání vlády předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj.
Máme za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně připravená a neměla by v této podobě být schválena jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Důvody, které nás k tomuto tvrzení vedou, jsme opakovaně komunikovali jak ministrům MMR, MD a MŽP (v průběhu přípravy Politiky), tak také Vám a ostatním členům vlády/1. Ve stručnosti jde o to, že Politika zakotví územní ochranu množství velmi kontroverzních dopravních a energetických projektů a zabrání tím, aby se vedla další odborná i politická debata o jejich potřebnosti, alternativách, vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a jejich ekonomickém přínosu (mnohdy spíše rizikům). Projekty, které jsou v Politice tímto způsobem předznamenány, se ze zákona a bez diskuze stanou součástí územních plánů obcí – a to i v případě že ty s řešením obsaženým v Politice nesouhlasí.
Zároveň je Politika natolik klíčový (a kontroverzní) dokument, že je nepřijatelné a nevhodné, aby byla schválena úřednickou vládou. Máme za to, že jejím schválením by Vaše vláda vykročila z mandátu, který pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády. Říkáte zde, že nechcete přijímat „zásadní politická rozhodnutí“ a „otevírat politicky sporná a vyhraněná témata“. Politika takovým rozhodnutím je.
Úředníci Politiku připravili, úředníci také „vypořádali“ (čtěte: odmítli) více než 9000 nesouhlasných připomínek ze strany obcí, občanů a nevládních organizací. Politika, toho času s ostře negativním stanoviskem SEA ze strany MŽP, tak skončila „pod stolem“ Topolánkovy vlády.
Podle našeho názoru by mělo dojít k zásadnímu přepracování Politiky a, před jejím schválením, k politické debatě o jejím obsahu. Není možné, aby tento klíčový dokument byl takto schválen zcela mimo politickou debatu i mimo odpovědnost volených zástupců občanů České republiky.
Vážený pane premére, žádáme Vás, abyste tyto skutečnosti vzal v úvahu při přípravě na projednávání a schvalování Politiky územního rozvoje vládou a zasadil se o to, aby tento dokument vláda v jeho současné podobě neprojednávala.
Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Jsme připraveni jednotlivá tvrzení doložit dalšími dokumenty, pokud by k tomu byl ze strany Vašeho úřadu zájem.
S pozdravem
Mgr. Martin Fadrný
Ekologický právní servis

5/ Viz tisková zpráva zde: http://eps.cz/cz2190676tz/tiskove-zpravy/ . Politika zakotví územní ochranu množství velmi kontroverzních dopravních a energetických projektů a zabrání tím, aby se vedla další odborná i politická debata o jejich potřebnosti, alternativách, vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a jejich ekonomickém přínosu (mnohdy spíše rizikům). Projekty, které jsou v Politice tímto způsobem předznamenány, se ze zákona a bez diskuze stanou součástí územních plánů obcí – a to i v případě že ty s řešením obsaženým v Politice nesouhlasí.

6/ Nejčastěji kritizované projekty v návrhu Politiky:

a) Vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Ruzyni „Návrh Politiky jednoznačně zakotvuje ochranu území pro novou letištní dráhu v Ruzyni, která v navrhované podobě o 1,5 km blíž k zastavěnému území hl. města umožní nekontrolovatelný a neomezený nárůst tranzitní a nákladní letecké dopravy a ohrozí zdraví několika desítek tisíc obyvatel zejména nadlimitním hlukem. Připomínky občanů i okolních městských částí a obci včetně Magistrátu hl.m.Prahy byly úředníky MMR ignorovány a nadále se tento záměr v Politice prosazuje bez jakýchkoliv podmínek a omezení, přestože:
- není známa cílová kapacita ani reálné potřeby ČR,
- dosud nebylo provedeno žádné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví,
- nebylo provedeno posouzení jednotlivých variant zkapacitnění letecké dopravy v okolíPrahy ani v rámci ČR,
- koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR neexistuje,
- není stanoven limit pro noční lety.“
říká Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s..

b) Stanovení lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva
„Součástí Politiky je vymezení šesti lokalit, z nichž bude později vybráno místo pro vybudování trvalého úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Předchozí vláda přitom slíbila, že výběr místa pro úložiště bude podmíněn souhlasem dotčených obcí. Politika ovšem s ničím takovým nepočítá“
říká Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (jedna z možných lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva).

c) Projekt rychlostní silnice R43
„Politika územního rozvoje chybně specifikuje vedení rychlostní silnice R43. Politicky je dlouhodobě protlačována 70 let stará trasa tzv. „Hitlerovy dálnice“, která v dnešní době protíná městskou část Brna – Bystrc a několik dalších městských částí, kde žijí desítky tisíc obyvatel. Stavět v 21. století dálnici středem obytné oblasti velikosti okresního města je naprosto nepřijatelné. Z toho důvodu je projekt logicky kritizován veřejností. Petici proti výstavbě R43 v této variantě podpořilo přes třiceti sedm tisíc občanů a je to největší petice v ČR proti dopravní stavbě. Právně je trasa přes Brno nerealizovatelná, neboť by vedla oblastmi na jihu Brna, kde jsou i bez R43 a již dnes překročeny zákonné limity vlivů na zdraví obyvatel. Rozumné řešení přitom existuje a je jím vybudování plnohodnotného obchvatu města Brna s odvedením tranzitní dopravy mimo celé město. PUR v tomto směru pochybila“
říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silniceR52 Brno – Mikulov a navazující rychlostní silnice R43).

d) Dálnice D3 v úseku Praha – Tábor
„Kontroverzní část dálnice D3 přes Posázaví, je předmětem kritiky zejména ze strany dotčených obcí, z nichž některé vyhlásily na svém území stavební uzávěru znemožňující realizaci nejvíce škodlivé trasy. Dosud nebyl dokončen ani proces hodnocení vlivů na životní prostředí, který by jednotlivé varianty tras rovnocenně porovnal a doporučil tu environmentálně, společensky a dopravně nejvhodnější. Přesto je tento projekt součástí návrhu Politiky“
říká Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID. (Více informací na stránkách sdružení obcí KLID: www.d3klid.cz).

e) Rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov
„Projekt přestavby stávající kvalitní silnice I. třídy Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko na čtyřpruhovou rychlostní silnici, je pro svou neopodstatněnost kritizován ze strany veřejnosti, Veřejného ochránce práv, Nejvyššího kontrolního úřadu i Evropské komise. Přesto je součástí návrhu Politiky. Ministerstvo dopravy dokonce nedávno muselo písemně přiznat, že R52 přes Mikulov není schválenou součástí transevropské sítě a že navrhovaná alternativní trasa přes Břeclav je v souladu se závaznou evropskou legislativou. Je doloženo řadou odborných studií, že napojení Rakouska u Břeclavi, a ne u Mikulova, je dopravně výhodnější, vede k úspoře až 30 miliard korun, a je lepší z hlediska vlivu na životní prostředí. Trasa přes Mikulov by naopak přivedla další miliony vozidel do dopravně přetíženého Brna, dále zatížila již dnes přetíženou D1. PUR v této věci pochybila“
říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov a navazující rychlostní silnice R43).

f) Rychlostní silnice R35 Turnov – Hradec Králové
„Návrh Politiky územního rozvoje nevylučuje realizaci čtyřpruhové rychlostní silnice přes unikátní oblast Českého ráje, která je kritizována zejména místními obcemi a veřejností“
říká Aleš Hoření, správa CHKO Český ráj.

g) Severozápadní část pražského dálničního okruhu (SOPK)
„Návrh Politiky obsahuje jako jeden z projektů dálniční okruh kolem Prahy, který ve své severozápadní části vyvolává velký odpor veřejnosti, neboť je plánován přes hustě obydlenou městskou část Praha – Suchdol. Výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí přitom prokázaly, že se jedná o projekt s výrazně negativním vlivem na životní prostředí a že existují výhodnější varianty trasy. Projekt je navíc i v rozporu s předpisy Evropské unie, které zakazují vedení transevropských silničních sítí skrz obydlené aglomerace. Politika tak dává zelenou přípravě projektu, který zbytečně škodí životnímu prostředí i lidem“
říká Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol.

h) Rozsáhlé stavební úpravy na Labi, umožňující zkapacitnění lodní dopravy
Součástí Politiky jsou i miliardové projekty stavebních úpravy na Labi u Děčína a Přelouče, které poškozují nebo likvidují poslední zbytky Polabské přírody, a to jenom pro to, aby se podpořil sektor říční dopravy, který se podílí na celkové přepravě zboží méně než jedním procentem.
Další informace - Jana Vitnerová, Arnika, www.arnika.org, 775315818.

i) Nové energetické zdroje – jaderné elektrárny
Návrh Politiky stanoví úkol chránit území pro budoucí energetické zdroje. Jedná se nejenom o dostavbu JE Temelín a rozšíření JE Dukovany, ale zejména plocha pro nový energetický zdroj Blahutovice. Přestože Politika výslovně neříká, že má jít o jadernou elektrárnu, vyplývá to mj. z toho, že obsahuje zároveň ochranu území pro vodní nádrž, která bude zdrojem chladicí vody.

NDU z.s.,
2009-07-18
přečteno 3031x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist