Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


NSS: Nejvyšší správní soud zrušil změnu územního plánu hlavního města Prahy

Rozsudkem vydaným dnešního dne ve věci 9 Ao 2/2008 Nejvyšší správní soud zrušil opatření obecné povahy - změnu Z 1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/51 ze dne 19. 6. 2008. Zrušená změna územního plánu se týká mj. vymezení některých staveb, které jsou součástí Pražského (silničního) okruhu Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy, včetně Rybářky a dále nové letové dráhy letiště Ruzyně. Předchozí změnu územního plánu týkající se nové letové dráhy letiště Ruzyně Nejvyšší správní soud zrušil již v červenci 2006, tehdy vytýkané nedostatky nebyly ani v nové změně územního plánu odstraněny.

Zrušení navrhovaly Městská část Praha Suchdol a tři fyzické osoby - vlastníci pozemků dotčených stavbou silničního okruhu.

Pořizovatel změny územního plánu (Magistrát hl. m. Prahy) nesprávně vymezil návrh změny územního plánu, takže její označení neodpovídalo jejímu skutečnému obsahu. Občané ani dotčené orgány tedy přesně nevěděli, čeho se navrhovaná změna územního plánu týká. V důsledku toho například opět nebylo provedeno posouzení vlivu koncepce (zamýšlených plánovaných staveb) na životní prostředí, a tím byl porušen zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ze samotného znění změny územního plánu nelze zjistit, jakým způsobem se stávající územní plán změnil, jakých konkrétních staveb se změna týkala, apod.

V důsledku dnešního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze až do schválení nové změny územního plánu vydat územní rozhodnutí o nové letové dráze, dále se musí tato skutečnost promítnout do řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému ke stavbám souvisejícím s veřejně prospěšnou stavbou „Pražský silniční okruh Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky“.

Rozsudek byl dnes ústně vyhlášen v přítomnosti účastníků řízení, plné znění bude zveřejněno na webových stránkách soudu do týdne.

Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud zrušil změnu územního plánu hlavního města Prahy

NDU z.s.,
2008-11-03
přečteno 2275x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist