Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březněves - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), který si vyhradil pravomoc stavebního úřadu podle § 17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-vebním řádu (stavební zákon), podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pan-kráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného spol. VIS a.s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4, IČ 60192712, ze dne 1.2.2007, bylo u MHMP zahájeno územní řízení o umístění stavby nazvané

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby


na pozemcích v k.ú. Suchdol v Praze 6, k.ú. Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves a Ďáblice v Praze 8 a v k.ú. Zdiby ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení.

K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v

pondělí 17. března 2008 v 9:00 hod.

v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, č.dv. 319 v návštěvní den (pondělí 12-17 hod., středa 8-12 a 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě, a při ústním jednání.
Vizualizaci stavby je možno zhlédnout ve výstavním prostoru v přízemí budovy MHMP Jungmannova 29, Praha 1 (při vchodu z ul. Charvátovy) v každý pracovní den.

Více zde:

"Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves" + ochranné hlukové pásmo

"Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves" + ochranné hlukové pásmo, příloha: pozemky dotčené trvalým záborem


[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist