Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Kázání (M. Kocian)

Ekumenická bohoslužba za krajinu 24.5.2014, Praha - Suchdol

 

Čtení 1: Římanům 8, 18-25

18Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. 19Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 20Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, 21že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 22Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. 23A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. 24Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? 25Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

 

Čtení 2: Matouš 6, 25-34

25Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 28A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - 29a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?31Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? 32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 34Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.Kázání:

 

Když jsem byl dítě, mojí oblíbenou četbou byla pohádková knížka o odvážném zajíčkovi. Pamatuji si, jak se mi líbily ilustrace, na nichž byl například zajíček píšící na psacím stroji a sedící u kancelářského stolu pod keřem, nebo jak měl postel v nějakém křoví. Už tehdy mě na tom asi fascinovala myšlenka pobytu v přírodě. O něco později jsem začal tzv. čundrovat a spát po horách „pod širákem" či ve stanu. A ještě později jsem se nadchl dílem slavného amerického romantika Thoreaua, který na protest proti postupu civilizace prožil v lese o samotě dva roky. Tato romantika volání divočiny, kterou asi většina z nás dobře zná, mě, panelákové dítě, zkrátka provázela po celé mládí.

 

Ona romantika však postupně bere za své. Tento týden jsem se vrátil z Kazachstánu, kde jsem několik dní pobýval také v jedné v hájovně. Neměli tam ani elektřinu ani teplou vodu, o klimatizaci ani nemluvě. V zimě tam je prý příjemných minus 20. Vodu namáhavě čerpali z primitivně udělané studny do starých evidentně dlouho používaných plastových lahví, do kterých bych si asi vodu nenatočil. Jejich „kuchyň" a „koupelna" pod stromem mi silně připomínaly obydlí odvážného zajíčka z dětství. Nemluvě už o toaletě. Také on si asi na záchod odskakoval do lesa... Tak nějak jsem v té hájovně začal chápat, že jsem bohužel jen romantik. Taková hájovna je zkušenost, kde si uvědomíte, kolik nesamozřejmých věcí považujeme za samozřejmost. Otočením kohoutku máme studenou a dokonce i teplou vodu, zmáčknutím vypínače máme světlo a teplo, nemusíme každý den dojit krávy či jednou za čas podříznout berana. Na záchodě můžeme dokonce i sedět a je splachovací. V hájovně v Kazachstánu si uvědomíte, jak pro nás příroda a bohužel i její ochrana je pouze romantika. Přednáší se a káže se o tom, jak by se mělo ekologicky žít, aby se příroda zachovala, co všechno by se mělo dělat pro změnu životního stylu. Jenže po několika dnech pobytu v opravdové přírodě, kde neustále obtěžují muchničky a komáři a večer vylézají deseticentimetroví pavouci, by se většina z nás s úlevou vrátila do bezpečí městského západního bytu s veškerými civilizačními vymoženostmi. Všechno to, co se doporučuje pro ekologicky šetrný způsob života, někteří lidé ve světě pořád žijí. Aniž bychom diskutovali o tom, jestli jsou ti lidé šťastnější či méně šťastní než my, pomyslíme si asi, že kdyby si mohli vybrat, také by žili tak jako my. Pokud je to pravda, tak pak z toho vyplývá jedna věc: žít v souladu s přírodou a krajinou člověk zkrátka neumí, je nastaven k tomu, aby s ní žil v konfliktu, v napětí. K ekologickému způsobu života může být jedině donucen okolnostmi nebo se do něj narodit, jinak si jej sám, až na nepatrné výjimky, nezvolí.

 

My západní environmentalisté jsme nešťastníci, donuceni žít v neustálém rozporu mezi tím, co žijeme a co bychom žít měli. Přírodu máme rádi, ale jen do určitých mezí, do chvíle, kdy nás neomezuje a neohrožuje. Lítáme mezi romantikou přírodních krás a realitou ohrožení a destrukce sebe sama i krajiny okolo nás. Tak nějak, zdá se mi, to vyjadřují i biblické texty vybrané pro dnešní bohoslužbu. Na jedné straně krása polních lilií a nebeského ptactva, na druhé straně tvorstvo trpící a sténající, toužebně očekávající vysvobození k plnosti bytí v Bohu. Příroda, to není jen romantika a krása, ale také boj o přežití, bolest a umírání. Příroda je jedna velká kniha života, v níž umět číst, znamená vidět a rozumět i těm temným a negativním stránkám. Právě ty totiž mohou člověka uvést do souladu s trpícím stvořením, naznačit souvislost stvoření a Krista na kříži a ukázat tak cestu, jak máme pro ostatní tvorstvo, pro přírodu a krajinu žít. Žít nikoli jako destruktor, ale jako jeden z členů biotického společenství země, anebo řečeno náboženskou terminologií, žít jako jeden z tvorů, stvořený navíc k obrazu Stvořitelovu.

 

Víme, že my lidé jsme tady od toho, abychom to všechno reflektovali, abychom o tom přemýšleli a abychom také pak něco pro dobro stvoření udělali. Jak a co konkrétně? To už je horší. My, západní romantici, kteří už nevědí, jak skutečná příroda vypadá, jsme asi odsouzeni k tomu, snažit se zachránit aspoň její zbytky. Tak to vnímal už Aldo Leopold, když si uvědomoval, že příroda v konfrontaci s lidskou kulturou už není přírodou, avšak i ty její zbytky jsou natolik cenné, že stojí za to je zachránit. Možná tyto zbytky přírody jsou oněmi posledními pomyslnými cihličkami ve stavbě biosféry, na nichž stojí rovnováha. Ty když odstraníme, stavba se nezadržitelně zhroutí. Naše řeči však většinou ztroskotávají na pocitu marnosti z toho, že obyčejný smrtelník může ovlivnit jen pramálo. Navíc, přiznejme si upřímně, co vůbec a jak daleko chce ovlivnit ten, kdo si už nedovede představit život bez elektřiny či splachovacího záchodu, na kterém se dá sedět? Lepší než propadnout oné marnosti je dělat to, co právě zde dnes děláme. Modlit se, aby generace které přijdou po nás, byly připraveny, až příroda vypne elektřinu a zavelí: „Zpátky na stromy, či spíše pod stromy". Modleme se, aby ještě nějaké stromy byly. Amen.

 

P. RNDr. Matúš Kocian PhD.

NDU z.s.,
2014-05-24
přečteno 1618x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist