Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Nejvyšší správní soud zrušil část zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy týkající se letiště Praha – Ruzyně

Důvodem zrušení byly v prvé řadě zásadní nezákonnosti postupu při vydávání zásad územního rozvoje. Hlavní město Praha nesplnilo povinnosti vyplývající z ochrany evropsky významných chráněných přírodních stanovišť (Kaňon Vltavy u Sedlce), nevyhodnotilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, což v souladu se zákonem požadovalo Ministerstvo životního prostředí. Hlavní město Praha též neposoudilo kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již Nejvyšší správní soud dvakrát zrušil jiné části zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, týkající se silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) v úseku Ruzyně - Březiněves, Běchovice - D1 a Březiněves - Horní Počernice.

Napadená část zásad územního rozvoje je rovněž obsahově nezákonná pro rozpor s povinnostmi stanovenými ve stavebním zákoně. Část zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy týkající se letiště Ruzyně je totiž natolik nekonkrétní a obecná, že neumožňuje jasně stanovit zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vyhodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzovat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjektů. Tyto zákonem stanovené úkoly nebylo možno vyřešit bez určité míry konkrétnosti rozsahu zamýšleného řešení letiště, kterou však zrušená část zásad územního rozvoje ani její podklady neobsahovaly.

Hlavní město Praha také dostatečně nenaplnila úkol z Politiky územního rozvoje, stanovené pro celý stát vládou. Politika územního rozvoje uložila řešit v navazující územně plánovací dokumentaci dopady rozvoje letiště Praha - Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukovou zátěž. Zásady územního rozvoje tento úkol nesplnily, ani záměr stanovený vládou nijak nerozvinuly a zůstaly v naprosto obecné rovině, což znemožnilo věcnou argumentaci k záměru i jeho plnou soudní kontrolu.

http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zrusil-cast-zasad-uzemniho-rozvoje-Hlavniho-mesta-Prahy-tykajici-se-letiste-Praha-Ruzyne/art/626

NDU z.s.,
2011-02-02
přečteno 2406x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist