Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Development news: Potíže pražského okruhu

Development news | 1.6.2010 | rubrika: Dopravní stavby | strana: 44 | autor: ZUZANA DRHOVÁ

I TI NEJVĚTŠÍ KRITICI TUNELU BLANKA, MĚSTSKÉHO OKRUHU A NAVAZUJÍCÍCH RADIÁL SE S DOPRAVNÍMI INŽENÝRY SHODNOU NA JEDNOM: PRAHU MŮŽE ZACHRÁNIT PŘED DOPRAVNÍM KOLAPSEM JEDINĚ RYCHLÁ DOSTAVBA VNĚJŠÍHO OKRUHU, TEDY TRASY, KTERÁ UMOŽNÍ MĚSTO OBJÍŽDĚT A ZKLIDNIT JEHO STŘED.

Nárůst dopravy v Praze výrazně přesahuje hodnoty dosahované v rámci EU. V letech 1990-2000 došlo k nárůstu o 20 % a v letech 1990-2005 se v Praze zvýšil počet registrovaných motorových vozidel o 75 %. Dostavba silničního okruhu je však v nedohlednu. V březnu 2010 zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj platnost územního rozhodnutí pro část pražského okruhu v trase Suchdol-Březiněves. Toto rozhodnutí potvrdil v květnu Nejvyšší správní soud. Hrozí, že bude dříve zprovozněn vnitřní okruh, který zahltí rezidenční čtvrti Dejvic či Holešovic tranzitní dopravou. Aktuální potíže se stavebním povolením tunelu Blanka nastiňují další možný scénář rozkopané a neprůjezdné Prahy na několik dalších let. O to horší je fakt, že vnější okruh městu jen tak neuleví.

SEVERNÍ VARIANTA ŠETRNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ

Výstavbu pražského okruhu provázejí spory o trasování jeho severozápadního segmentu. Pražská radnice prosazuje tzv. jižní variantu, která vede přes Suchdol. Argumentuje mj. tím, že s touto trasou se počítá již od 40. let minulého století. Dopravní situace se však od té doby významně změnila. Málokdo mohl počítat s takovým nárůstem automobilové dopravy, jakému dnes čelí Praha a konečně celá střední Evropa. Městské části Suchdol, Dolní Chabry, řada občanských sdružení a také expertní posudek v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí poukazují na výhody severní varianty. Vede ve větší vzdálenosti od Prahy, zato je však šetrnější k životnímu prostředí a vzhledem k tomu, že nepočítá s žádnými tunely, je také levnější. JIŽNÍ VARIANTA BEZ EVROPSKÝCH PENĚZ

Pro severní variantu hovoří také další argument. Pražský okruh není -ve srovnání s rokem 1999 - už jen expresní komunikace kolem Prahy, kterou využívají řidiči, pokud se chtějí dostat například z Barrandova do Bohnic. Pražský okruh je nyní součástí transevropské dálniční sítě TEN-T s významně větší kapacitou (100 000 aut denně) a výrazným podílem tranzitní nákladní dopravy (až 23 %). Přes Suchdol a v těsné blízkosti zástavby v Dolních Chabrech a dalšími lokalitami by se tak měly řítit kamiony křižující Evropu ze západu na východ a naopak. Tomu odpovídají i změny a rozšíření původního projektu o další jízdní pruhy, zkapacitnění dvoupatrového mostu přes Vltavu apod. Vést tranzitní kamionovou dopravu obydlenou zástavbou jde proti evropským pravidlům. Proto také nemůže být jižní varianta na rozdíl od severní varianty financována s podporou fondů Evropské unie a je třeba ji celou platit ze státního rozpočtu.

NEOCHOTA DISKUTOVAT

Většina metropolí se snaží odsunout tranzitní nákladní dopravu za své hranice a okruhy jsou vzdálené od centra 20 km i více. V této situaci je až nepochopitelné trvání města na jižní variantě a odmítání jakékoli debaty o dalších možných řešeních, jakými může být severní varianta v kombinaci s přemostěním Vltavy v Dejvicích pro veřejnou a místní dopravu.

Pražský magistrát chyboval - Nejvyšší soud vyškrtl severní část okruhu z územního plánu
Nejvyšší správní soud (NSS) dne 20. 5. 2010 zrušil tzv. zásady územního rozvoje hlavního města Prahy v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně - Březiněves", tedy ten úsek, který obepíná ze západu a ze severu Prahu a těsně se dotýká městských částí Suchdol a Dolní Chabry. Zásady územního rozvoje jsou jednou z částí tzv. územně plánovací dokumentace, která je nadřazena územnímu plánu obce. S trochou nadsázky se dá říct, že jde o „krajský územní plán". Soud svůj rozsudek ústně odůvodnil takto: * Nebylo provedeno posouzení vlivu zrušených zásad územního rozvoje na oblast NATURA 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce", přes niž okruh přechází. Podle vyjádření NSS by k zásahu do této Evropsky významné lokality musela být vydána Evropskou komisí výjimka, která je možná jen v případě, že stavba okruhu by přispěla k ochraně zdraví nebo bezpečnosti občanů a nešla by realizovat jinak či jinde. * V rozporu se zákonem nebylo řádně provedeno posouzení vlivu zrušených zásad na životní prostředí (tzv. SEA). * Nebylo zhodnoceno, jaký vliv na životní prostředí bude mít plánovaná trasa spolu s další stavbami, které ovlivňují životní prostředí (např. letiště). * Nebyl posouzen vliv mimoúrovňových křižovatek a přivaděčů na životní prostředí. * Okruh kolem Prahy úřady posuzovaly jako celek, přičemž jeho jednotlivé části mají různý vliv na své okolí, což nebylo zohledněno. * Nebylo zdůvodněno, proč hlavní město Praha nerespektovalo stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP) k dokumentaci SEA, kde mimo jiné MŽP požadovalo, aby trasování okruhu respektovalo technické požadavky EU na transevropskou dálniční síť a aby respektovalo politiku územního rozvoje ČR, tedy aby okruh vedl v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby nevytvářel úzké hrdlo na transevropské dálniční síti. * Nebyly řádně vypořádány námitky zmocněnce veřejnosti, který zastupoval téměř 2 500 občanů hl. m. Prahy. Od zkoumání dalších žalobních důvodů soud upustil, protože zjištěné nezákonnosti, závady a pochybení byly tak závažné, že vedly k rozhodnutí soudu zrušit část Zásad územního rozvoje. Toto rozhodnutí NSS je důsledkem špatné práce Magistrátu hl. m. Prahy v čele s vedením města. To již celé roky ignoruje varovné hlasy, které říkají, že příprava stavby probíhá v rozporu se zákonem. Co to znamená v praxi? Možnost přímého spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 se vinou magistrátu oddaluje. Na druhé straně vzniká naděje, že napříště magistrátní plánovači vezmou v potaz argumenty, které se zdají stále pádnější, že hlavním městem nemá vést dálnice pro tranzitní dopravu, ale pouze městská silnice a most pro spojení s druhým břehem Vltavy.
JUDr. Jan Holub

Foto popis| Silniční okruhn kolem Prahy (SOKP), varianty severozápadního segmentu, úsek Ruzyně -Březiněves (R1, 518+519)

Foto popis| Řešení dopravy v severozápadní části pražské aglomerace - varianta „J"
Foto popis| Řešení dopravy v severozápadní části pražské aglomerace - varianta „Ss"

O autorovi| ZUZANA DRHOVÁ, ZASTUPITELKA HL. M. PRAHY ZA STRANU ZELENÝCH

 

NDU z.s.,
2010-06-24
přečteno 2796x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist