Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


TK: Sdružení a starostové vyzývají Magistrát hlavního města: ukončete projednávání konceptu územního plán

PRAHA – Zástupci městských částí Praha – Suchdol a Praha – Dolní Chabry a sedmi občanských sdružení předaly Magistrátu hlavního města Prahy výzvu k ukončení projednávání Konceptu územního plánu hlavního města Prahy. „Koncept územního plánu a vyhodnocení vlivů konceptu na udržitelný rozvoj nejsou způsobilé k řádnému projednání, proto požadujeme ukončení projednávání Konceptu a přepracování dokumentace. Důvodem výzvy je závadná, neúplná dokumentace zpracovaná v rozporu se zákony, která neposkytuje občanům Prahy nezbytné objektivní informace o navrhovaných záměrech, které mají zásadní dopad na rozvoj města i na kvalitu života konkrétních obyvatel,“ uvádí se v dokumentu.

Výzva obsahuje výčet 6ti bodů, ve kterých Koncept vykazuje vady. Týká se především nedostatečného vyznačení veřejně prospěšných staveb. „Předložený koncept neumožňuje obyvatelům Prahy zjistit, zda budou dotčeni veřejně prospěšnou stavbou a obyvatelé tedy ani nevědí, že jim hrozí vyvlastnění nebo omezení jejich práv. Navíc nebylo provedeno odůvodnění veřejně prospěšných staveb, a to ani v případech, kdy ohrožují zdraví obyvatel,“ uvádí Petr Hejl, starosta Městské části Praha – Suchdol a signatář výzvy, jednu z hlavních výhrad, které autoři výzvy k dokumentu mají. Koncept podle nich musí být doplněn o řádné odůvodnění veřejně prospěšných staveb, které umožňují vyvlastnění, včetně uvedení všech veřejně prospěšných staveb tak, aby vlastníci nemovitostí dotčení výstavbou a provozem těchto staveb mohli řádně a včas uplatnit svá práva.

Další výtky se týkají nedostatečného vyhodnocení vlivů konceptu na zdraví obyvatel, rozporu se stavebním zákonem i zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí či rozporu se zadáním zastupitelstva. Autorům výzvy dále vadí, že koncept a vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí se odvolávají na neschválenou územně plánovací dokumentaci, dokonce je potvrzován soulad konceptu s nadřazenými Zásadami územního rozvoje hlavního města Prahy a též Středočeského kraje, které ještě nebyly řádně projednány a schváleny a tudíž právně neexistují.

Zásadní chyby jsou zjevné:
například při vymezení veřejně prospěšné stavby paralelní dráhy 06R/24L ruzyňského letiště, kde pořizovatel neuvedl navrhovanou kapacitu letiště. Protože není možné technickými prostředky odstranit negativní důsledky leteckého provozu, byly by nadlimitním hlukem v celé oblasti trvale zasaženy desítky tisíc obyvatel.
Pořizovatel veřejnou prospěšnost této stavby v Konceptu vůbec nezdůvodnil, nenavrhl naprosto žádná omezení provozu (např. maximální počet pohybů za rok, maximální počet pohybů za noc apod.), nevyznačil oblast zasaženou nadlimitním hlukem a navíc nepožadoval ani dodržení hygienických limitů.

V případě Silničního okruhu kolem Prahy zase pořizovatel umístil do zastavěného území na severozápadě hl.m. Prahy transevropskou dálnici se 100 tisíci vozidly, z toho více než 20 % těžkých kamionů. Dálnice by měla dále vést přes řadu přírodních památek včetně oblasti Natura2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“, která byla vyhlášena v listopadu t.r. Trasa je v rozporu s evropskými předpisy i s Politikou územního rozvoje z července t.r. Podél celé této trasy by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí a na řadě míst k překračování hlukových a emisních limitů. Zřejmě jen pro ropáky bylo v Konceptu podél dálnice do oblasti Dolních Chaber navrženo rekreační rozvojové území!

Autoři výzvy požadují ukončení či alespoň přerušení projednávání konceptu, neboť se dotýká celého území hlavního města a tak i všech jeho obyvatel. Vyhodnocení vlivů konceptu na udržitelný rozvoj by mělo být přepracováno s respektem k ostatním právním normám, které upravují územně plánovací procesy a ochranu životního prostředí.

Společná tisková zpráva ze dne 24. listopadu 2009

Městská část Praha - Suchdol, starosta městské části Petr Hejl, tel.: 603 279 678
Městská část Praha – Dolní Chabry, tel.: 728 485 678
Občanské sdružení Občané proti hluku a emisím, Václav Vik, tel.: 723 879 771
Občanské sdružení pro Nebušice, Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím, Občanské sdružení pro Ďáblice, Občanské sdružení Zdravé Lysolaje, Občanské sdružení Zdravé životní prostředí, OS přátel Hendlova dvora

Přílohy:
- Základní nedostatky konceptu ÚP
- Text výzvy městských částí a občanských sdružení z 19.11. 2009

NDU z.s.,
2009-11-24
přečteno 2622x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist